Kefa 

Program 3 (Kefa): zabezpečí mechanické odstránenie nečistôt z karosérie auta, pričom z kefy tečie teplá šampónová voda. Tento program používajte len pri väčšom znečistení. Pri pravidelnom umývaní nie je potrebné použiť kefu, čo znamená, že tento program môžete preskočiť.